Det finns flera varianter av golvvärme att välja på som bland annat vattenburen värme, luftburen värme och värmegivande elslingor.

Du kan få in värme i bostaden via golvet

Vad passar bäst i min bostad?

Ett vattenburet system måste kombineras med en annan värmekälla. Det finns hel del att välja på, bland annat solfångare, värmepump, pelletspanna etc.  Golvvärme har en större värmegivande yta än radiatorer och därm

ed kan temperaturen på vattnet som cirkulerar i systemet vara lägre, vilket gynnar värmepumpens verkningsgrad. Fördelen med vattenburen golvvärme är dessutom att den gör andra värmekällor mer eller mindre överflödiga, till exempel panelradiatorer, som bränner damm.

När elektrisk golvvärme installeras läggs värmekablar i slingor över hela golvytan. Ovanpå kablarna spacklas det sedan ett tunt lager för att ytan (där golvet ska läggas) ska bli jämn. Viktigt att veta: ska man lägga elvärme under parkettgolvet får golvytans temperatur inte komma att överstiga 27 grader. Elektrisk golvvärme är ur arbetssynpunkt en enklare lösning än vattenburen/luftburen värme eftersom det inte kräver en värmepanna.

Intresserad av golvvärme?

Läs mer: