golvvärme i badrumEtt utmärkt sätt att höja boendekvalitén i sitt hem är att lägga in ett golvvärmesystem – antingen med el eller vatten. Vi ger dig ett par punkter att fundera över innan du installerar golvvärme i ditt hus.

Så ska du tänka när du lägger golvvärme:

  • Det är viktigt att golvets yttemperatur inte överstiger 27°C. Tänk på att mattor och liknande höjer golvets yttemperatur med cirka 2°C.
  • Man ska tänka på att golvvärmens temperatur inte skiftar mer än 2°C. Då detta påverkar och ”sliter” på  golvet.
  • Man ska tänka på att lägga golvvärme under hela golvet och inte snåla och bara lägga där man går. Eftersom den yta som inte har golvvärme kommer ”sno” värme från dessa partier och det gör att kostnaden kommer bli högre.
  • Det är viktigt att man har koll på luftfuktigheten i rummet, så att den inte understiger 40–60 procent RH. Om den gör detta så är det risk att det kommer att uppstå sprickor i parketten. Man undviker detta genom vad som kan kallas för normalt leverne; matlagning, gröna växter och att helt enkelt vara i rummet. Annars kan man också ta och installera en luftfuktare för att vara på den säkra sidan.
  • När man installerar golvvärmen bör man ALLTID ta och installera en fuktspärr (till exempel 0,2 mm plastfolie med sömmarna överlappade med minst 200 mm eller så kan man tejpa sömmarna), och det oberoende av undergolv. Det bör man även tänka på om man ska lägga golvvärme under trägolv.
  • Man ska helst avskilja de golvytor som inte ska ha golvvärme med en expansionsfog.
  • Man bör också tänka på att golvvärmekablarna eller rören installeras på ett avstånd på cirka 30 mm från golvets grundmaterial.