Ett utmärkt sätt att höja boendekvaliten i sitt hem är att lägga in ett golvvärmesystem, antingen med el eller vattenburet. Vi ger dig tips på hur du säkrar golvet att fungera med golvvärme.

Saker du ska tänka på när du ska lägga golvvärme:

  • Det är viktigt att golvets yttemperatur överstiger 27°C. Då ska man också tänka på att mattor och liknande höjter golvets yttemperatur med ca 2°C.
  • Man ska tänka på att golvvärmens temperatur inte skiftar mer än 2°C. Då detta påverkar och “sliter” på  golvet.
  • Man ska tänka på att lägga golvvärme under hela golvet och inte snåla och bara lägga där man går. Eftersom den yta som inte har golvvärme kommer “sno” värme från dessa partier och det gör att kostnaden kommer bli högre.
  • Det är viktigt att man har koll på luftfuktigheten i rummet, så att den inte understiger 40-60 % RH. Om den gör detta så är det risk att det kommer att uppstå sprickor i parketten. Man undviker detta genom att normalt leverne; gröna växter, matlagning och vara i rummet. Annars kan man också ta och installera en luftfuktare för att vara på den säkra sidan.
  • När man installera golvvärmen så bör man ALLTID ta och installera en fuktspärr (t ex 0,2 mm plastfolie med sömmarna överlappade med minst 200 mm eller så kan man tejpa sömmarna), och det oberoend av undergolv. Det bör man även tänka på om man ska lägga golvvärme under trägolv.
  • Man ska helst avskilja de golvytor som du inte har installerat golvvärme på med en expansionsfog.
  • Man bör också tänka på att golvvärmekablarna eller rören installeras på ett avstånd på ca 30 mm från golvets grundmaterial.
Stäng meny