I dagens samhälle finns det en mängd olika alternativ till värmekällor som passar olika bra i olika hus.  Funderar du på att renovera? På att byta värmepump? Vi tänkte idag gå igenom sju stycken värmekällor och jämföra deras för- och nackdelar.

Biobränsle

I det innefattas ved, pellets, och flis. Bränslet matas i en panna och bränns.
Fördelar: Lågt pris, förnyelsebart bränsle, lugn prisutveckling. Installationskostnaden är oftast lägre än för en värmepump, prislappen kan landa på 70 000 – 150 000 kr.
Nackdelar: Utrymmeskrävande anläggning och förråd.

Direktverkande el

Fördelar: Lätt att installera och reglera. Ett smidigt system.
Nackdelar: Numera nästan ointressant på grund av priset. Kostnadsnivån på energin gör att den i praktiken bara gå att använda i fritidshus.

Fjärrvärme

Hett vatten produceras och distribueras  från en fjärrvärmecentral via ledningar till kunderna.
Fördelar: Driftsäkert, tar liten plats och är billigt även om priserna varierar mellan bolag.
Nackdelar: Dyrt att få igång, cirka 6 000 kr per radiator, om man måste installera sådana. Kan ge problem med fuktbalansen i utrymmen där man tidigare har haft andra uppvärmningssystem. Finns endast i tätorter.

Gas

Naturgasen distribueras via ledningar till hushållens gaspannor.
Fördelar: Rent, inga utsläpp, effektiva pannor, kan även användas i oljepannor med hjälp av en speciell gasbrännare. Installationskostnaden är runt 100 000 kr för egen gaspanna.
Nackdelar: Dyrt, fossilt bränsle, begränsad geografiskt tillgång.

Olja

Oljan levereras med tankbil till villapannorna.
Fördelar: Billig installation, stort energiinnehåll.
Nackdelar: Olja är ett fossilt bränsle som inte är förnybart vilket påverkar miljön negativt, dyrt.

Solvärme

Energi från solen överförs från solfångaren till ackumulatortank.
Fördelar: Inga utsläpp. Perfekt för den miljömedvetne. Installationskostnaden är ungefär 50 000 kronor för tio kvadratmeter.
Nackdelar: Kan bara användas som komplement till andra uppvärmningskällor. Bygglov krävs ofta för anläggningen.

Värmepumpar

(Luft/Luft)

Utvinner värme ur luften utanför och sprider den i villan.
Fördelar: Billig installation, 15 000 – 20 000 kr. Låg energipris.
Nackdelar: Endast ett komplement.

(Luft/Vatten)

Ger värme från luften till ett vattenburet system. Installation 90 000 – 110 000 kr.
Fördelar: Bra om huset saknar öppen planlösning eller har flera våningar.
Nackdelar: Blir väldigt dyrt att installera om det inte redan finns ett vattenburet system i huset.

(Bergvärme / Jordvärme / Sjövärme / Grundvattenvärme)

Utnyttjar värmen i jord och vatten. Anläggningarna kostar mellan 140 000 och 170 000 kronor att installera.
Fördelar: Alla värmepumpar har lågt energipris och inga utsläpp.
Nackdelar: Är främst risken att elpriserna kan stiga och göra dem dyrare.

(Frånluftsvärmepump)

Återför värme från ventilationsluften till huset. På så sätt återvinns värmen som redan finns i luften. Det finns bara i hus byggda efter 1980.
Fördelar: Billigt, tar liten plats och ger ett sundare inomhusklimat.
Nackdelar: Större hus än 100 – 110 kvadratmeter kräver oftast ytterligare en värmekälla.