Allt om renovering

Vi jämför 7 olika värmekällor för hushållet


I dagens samhälle finns det massa olika alternativ till värmekällor till ditt hushåll. Det är ju så att när man vill renovera hemma så kan det innebär en större förändring så som att man vill ändra sitt alternativ att värma upp huset. Vi tänkte idag gå igenom sju stycken och jämför för- och nackdelar.

Biobränsle

I det innefattas ved, pellets, och flis. Bränslet matas i en panna och bränns.
Fördelar: Lågt pris, förnyelsebart bränsle, lugn prisutveckling. Installationskostnad oftast lägre än värmepump, 70 000 – 150 000 kr.
Nackdelar: Utrymmeskrävande anläggning och förråd.

Direktverkande el

Fördelar: Lätt att installera och reglera. Ett smidigt system.
Nackdelar: Numera nästan ointressant på grund av priset. Kostnadsnivån på energin gör att den i praktiken bara gå att använda i fritidshus.

Fjärrvärme

Hett vatten produceras och distribueras  från en fjärrvärmecentral via ledningar till kunderna.
Fördelar: Driftsäkert, tar liten plats och billigt även om priserna varierar mellan bolag.
Nackdelar: Dyrt, cirka 6 000 kr per radiator, om man måste installera sådana. Kan ge problem med fuktbalansen i utrymmen där man tidigare har haft andra uppvärmningssystem. Finns endast i tätorter.

Gas

Naturgasen distribueras via ledningar till hushållens  gaspannor.
Fördelar: Rent, inga utsläpp, effektiva pannor, kan även användas i oljepannor med hjälp av speciell gasbrännare. Installtionskostnad runt 100 000 kr för egen gaspanna.
Nackdelar: Dyrt, fossilt bränsle, begränsad geografiskt tillgång.

Olja

Oljan levereras med tankbil till villapannorna. Har varit det stora uppvärmningssystemet efter kriget.
Fördelar: Billig installation, stort energiinnehåll.
Nackdelar: Fossilt bränsle, dyrt.

Solvärme

Energi från solen överförs från solfångaren till ackumulatortank.
Fördelar: Inga utsläpp. Perfekt för den miljömedvetne. Installtionskostnad 50 000 kr för tio kvadratmeter.
Nackdelar: Kan bara användas som komplement till andra uppvärmningskällor. Bygglov krävs ofta för anläggningen.

Värmepumpar (Luft/Luft)

Utvinner värme ur luften utanför och sprider den i villan.
Fördelar: Billigt installtion, 15 000 – 20 000 kr. Låg energipris.
Nackdelar: Komplement.

Värmepumpar (Luft/Vatten)

Ger värme från luften till ett vattenburet system. Installation 90 000 – 110 000 kr.
Fördelar: Bra om huset saknar öppen planlösning eller har flera våningar.
Nackdelar: Blir väldigt dyrt att installera om det inte redan finns ett vattenburet system i huset.

Värmepumpar (Bergvärme/Jordvärme/Sjövärme/Grundvattenvärme)

Utnyttjar värmen i jord och vatten. Anläggningarna kostan mellan 140 000 och 170 000 kr att installera.
Fördelar: Alla värmepumpar har lågt energipris och inga utsläpp.
Nackdelar: Är främst risken för att elpriserna stiger och gör dem dyrare.

Värmepumpar (Frånluftvärmepump)

Återför värme från ventilationsluften till huset. Det finns i dag bara i nybyggda hus. Större hus är 100 – 110 kvadratmeter kräver oftast ytterligare en värmekälla.

Allt Om Renovering is proudly powered by WordPress