Att byta tak är  ett tungt arbete som måste utföras snabbt och noggrant. Takläggarna arbetar dessutom på höga höjder, vilket innebär att de måste jobba på ett säkert sätt för att inte falla och skada sig. Det är ett kvalificerat arbete där arbetskostnaden kan ta upp en stor del av själva kostnaden för att byta tak. Det är inte ovanligt att det kostar upp emot 100 000 kronor eller mer, även efter att du har fått ROT-avdrag.

Lär dig mer om ditt takbyte genom att specificera offerten

Som nämnt ovan är det en stor kostnad att byta ett tak. Ett snabbt och enkelt sätt att starta processen, samt få en uppfattning över hur mycket det kommer att kosta, är att be om offerter från olika företag. Dessa företag kommer att vilja veta vad det är för typ av tak som ska bytas, hur gammalt taket eller undertaket är, hur mycket tak du vill byta och när du vill byta taket.

Du kan alltid börja med att ta in en offert från ett företag och låta dem kolla på huset. Be dem specificera offerten som de skickar. Om du inte vet så mycket om tak så kan offerten ge dig en inblick i vad det är som ska bytas, vad det är för takplattor som ska köpas in och andra detaljer som är bra att känna till.

Takläggare som byter takpannor

Skillnad mellan olika takläggare

När du ber om att få in offerter från olika företag kan du direkt jämföra dessa med varandra. Du kan exempelvis se hur lång tid företaget bedömer att takbytet kommer att ta. Det finns flera sätt att arbeta på när det kommer till att lägga tak. Det krävs minst två takläggare för att kunna utföra jobbet effektivt. Om du har tid och kunskap kan du alltid hjälpa till själv för att skynda på jobbet och dra ned på arbetskostnaden.

Timkostnaden kan ligga på mellan 400 upp till 700 kronor per person. Observera att timkostnaden kan vara olika stor beroende på hur marknaden ser ut.

Det handlar inte bara om pris – be om referenser

Vissa takläggningsföretag är duktigare än andra. Ett bra företag arbetar på ett strukturerat och ordnat sätt. De städar efter sig, beter sig väl och agerar professionellt. Detta har ingenting med priset att göra utan handlar om företagets värderingar, kultur och arbetssätt.

Du kan omöjligen veta hur företaget arbetar baserat på en offert. Däremot kan du få en uppfattning om arbetssättet genom att be om referenser. Ta kontakt med de personer som företaget tidigare utfört arbeten hos. Många gånger är det värt att betala lite extra för ett företag med goda referenser.

Läs mer om arbetskostnaden vid ett takbyte 

Fråga takläggaren vad det är som ingår  i arbetet

När du har tagit in flera offerter blir det enklare att se vad som ingår och inte ingår. Om ett företag till exempel inte tagit med grovstädning kan du fråga varför och be om att få offerten justerad. Du kan alltid förhandla med takläggarna också men kom ihåg att i slutändan så är det resultatet som är det viktigaste.

Stäng meny