Du har kanske läst någonstans att en värmepump är bra för den som vill dra ned på sina uppvärmningskostnader? Det är faktiskt helt korrekt. Dagens värmepumpar är effektiva och kan värma upp ditt hem utan att det drar för mycket energi. Om du har direktverkande el bör du verkligen överväga att byta till en värmepumpsanläggning. Frågan är bara: vilken värmepump ska du välja?

På denna sida jämför vi luftvärme och bergvärme.

Vad menas med luftvärme och bergvärme?

Detta är två olika energikällor vars värme används för att värma upp ditt hus. Detta gör de genom att värma upp en speciell vätska som har väldigt låg kokpunkt. När denna vätska inuti värmepumpen når sin kokpunkt förångas den. Ångan komprimeras, något som gör att temperaturen snabbt stiger. Värmen från den snabba temperaturhöjningen används för att värma upp resten av ditt hem.

Vid luftvärme används värmen från luften och vid bergvärme används värmen från berggrunden. Bägge har sina fördelar och speciella egenskaper.

En värmepump som använder sig av luftvärme och som är kopplad till ett vattenburet värmesystem kallas för en luft-vatten värmepump. Om den använder bergvärme och är kopplad till samma vattenburna system kallas den för vätska-vatten värmepump. Vätskan handlar i det här fallet om kollektorvätskan, en speciell vätska som finns i kollektorslangen. Denna slang förs in i energibrunnen, det vill säga, det djupa hål som borras ned till berggrunden.

Vilken passar just mig bäst?

Det beror på vad du har för behov och hur mycket du vill investera i ett byte. Priset för en luftvärmepump kan hamna på mellan 70 000 kronor och 130 000 kronor. En bergvärmeanläggning kan kosta alltifrån 100 000 upp till 200 000 kronor. Du hamnar sällan under 100 000 kronor för just bergvärme och sällan över 130 000 för luftvärme.

En stor del av bergvärmekostnaden kommer från borrningen. För en luftvärmepump krävs det ingen borrning, däremot behövs två maskiner som är ganska kostsamma. Vi har räknat med bägge i prisintervallet.

En annan viktig faktor att tänka på förutom pris är husets förutsättningar. Ibland kan det finnas väldigt goda förutsättningar för användning av en specifik energikälla, exempelvis bergvärme, sjövärme eller jordvärme. Ibland är husets placering och förutsättningar mycket bättre för en effektiv luftvärmepump. Vad som är bäst för dig beror med andra ord helt och hållet på vad just du har för hus, vart det ligger och vilka energibehov du har.

Vårt råd är att du tar kontakt med ett par installatörer för att ta hem olika offerter. Be att få offerterna specificerade för att kunna jämföra priserna på ett bättre sätt. Du kan alltid läsa våra artiklar om saker att tänka på när du ska be om en offert.

Ett bra sätt att sänka driftkostnaden

Oavsett vilken värmepump du väljer går du oftast plus direkt, speciellt om du byter från direktverkande el. När du ber om en offert så kan du även be företaget ge dig en kalkyl som anger hur mycket du skulle kunna spara vid ett byte. Dessa kalkyler kan ge dig ett bra underlag för att kunna ta ett beslut om bytet.

Stäng meny