Ett takbyte är en stor kostnad men även något som höjer utseendet och värdet på ditt hus. Oftast utför man ett takbyte när det verkligen behövs, exempelvis när du har upptäckt hål eller något annat som kan leda till stora problem.

Det är fullt möjligt att byta ett tak själv men det är sällan rekommenderat. Många gånger är det smartare att ta kontakt med ett företag eller en takläggare som kan göra det åt dig.

Du kan även kombinera bägge delarna, det vill säga utföra en del av arbetet själv och en hjälpa till takläggarna med deras jobb.

OBS! Detta är endast en kostnadsguide. Vill du direkt få kontakt med takfirmor för offert kan du använda Takläggare.se, där du kostnadsfritt får prisförslag från flera lokala takfirmor.

Hur många kvm ska taket bli?

Det finns många faktorer att ha i åtanke när det kommer till ditt takbyte pris per kvm. Först och främst har vi själva takbytet i sig. Vad är det för typ av tak som ska bytas? Tegelpannor, betongpannor, papptak och shingeltak har alla olika kostnader. Varje taktyp har dessutom både billiga och dyra varianter. Vi har gått igenom generella takpriser för de olika taktyperna i några av våra andra artiklar. Taket är en del av materialkostnaden. Det är inte alltid lätt att själv veta hur mycket tak du måste byta. Helst vill du ju byta så lite som möjligt. Ett tips är att faktiskt ta in några offerter på takbyte samt beställa en besiktning. Även om du skulle köpa in en besiktningstjänst så är det väl värt pengarna eftersom du snabbt får reda på vad det är du behöver göra. Dessutom kan du få ett prisförslag av takläggaren eller företaget som utför besiktningen. Denna kan du använda dig av när du ska hämta in fler kostnadsförslag. Generellt kan du räkna med runt 150 kronor per kvadratmeter för taket, bara i materialkostnad.

Arbetskostnaden FÖR NYTT TAK

Kostnad för takbyte per kvadratmeterDen allra största delen av arbetet består av arbetskostnaden. Ju större arbete, desto mer timmar kommer att gå åt. Värt att tänka på att det går snabbare ju fler personer som arbetar. Det är fullt möjligt för dig att utföra ett takbyte själv men då får du även ansvara för alla verktyg, ställningar och allt annat som takläggaren oftast har med sig. Generellt kan man säga att ett takbyte på 150 kvm tar runt 10 dagar (två arbetsveckor) för två snickare att byta och fixa. Då jobbar de åtta timmar per dag, vilket totalt blir 160 timmar (80 x 2).
Timpriset för takläggaren kan skilja sig en hel del. Det vanligaste är att hitta priser runt 600 kr/timme. Detta är dock inte ditt riktiga takbyte pris kvm. Arbetskostnaden kan du nämligen få rabatterad tack vare ROT-avdraget. Du kan få ned arbetskostnaden med 30 % upp till en gräns på 50 000 kronor per person som äger bostaden. Tänk på att det finns speciella regler för ROT-avdraget.

Den totala kostnaden per kvadratmeter

Nu när du har en lite bättre uppfattning om takbyte pris kvm kan vi börja titta på totalen. I detta exempel skulle din totala kostnad för ett byte av 150 kvm tak hamna på 22 500 kr (material) + 96 000 (600 x 160). Av de 96 000 tar vi bort 30 % genom ROT-avdraget, vilket ger dig en totalkostnad på 89 700 kronor. Ditt takbyte pris kvm hamnar i det här fallet på 598 kr/kvm. Tänk på att detta bara är ett exempel. Ju mer komplicerat taket är, desto längre tid och högre totalkostnad får du