En snickare mäter ut trall som ska användas vid ett altanbygge.

ROT-avdraget får du direkt på fakturan. Det är sedan företages ansvar att ansöka om att få ROT utbetalat från Skatteverket retroaktivt. Du kan kontrollera att avdraget från förgående år stämmer på din deklaration.

Några grundregler får att ROT-avdraget ska bli godkänt 2021

  • Du måste vara över 18 år.
  • Du ska skatta på minst 90 procent av din inkomst i Sverige. Det är tillåtet att använda ROT-avdraget i länder inom EU eller EES förutsatt att du har betalt tillräckligt mycket skatt.
  • Huset ska vara minst 5 år gammalt. ROT står för renovering, ombyggnad och tillbyggnad. Det gäller med andra ord inte för nybyggen. Undantag från denna regler gäller endast om du planerar att återställa ett hus som är yngre än 5 år till ursprungligt skick.
  • Två personer kan dela på ROT-avdraget, men enbart om båda är ägare till huset. Förslagsvis görs då två fakturor där det noteras hur stor del av ROT båda parter ska få ut.
  •  Betalningen av ROT-avdraget måste ske elektroniskt.
  • Företaget som anlitas får inte vara en familjemedlem.

Så fungerar ROT-avdraget

ROT-avdraget är relativt okomplicerat. Det ligger på 30 procent av arbetskostnaden. Om du anlitar ett företag som ska byta fönster, eller kanske måla om i vardagsrummet, betalar du alltså 70 procent av den totala arbetskostnaden. Fönster och målarfärg täcks inte av ROT-avdraget eftersom att det är en materialkostnad.

Ett rött fritidshus vid en sjö.
Du får använda ROT-avdraget när du renoverar eller bygger om ditt fritidshus.

Maxbeloppet som du kan få i ROT-avdrag varje år är 50 000 kronor. Detta belopp gäller för alla bostadsägare. Kom ihåg att ROT och RUT slås ihop. RUT är ett bidrag som främst använder till hushållsnära tjänster som exempelvis städning eller flytthjälp. Om du har använt 20 000 kronor av ditt RUT-avdrag 2021, har du endast 30 000 kronor kvar att använda i ROT-avdrag.

ROT-avdrag (eller RUT-avdrag för den delen) görs direkt på fakturan. Detta kallas för fakturamodellen. Fördelen med detta är att du som köpare aldrig behöver betala fullt pris för arbetet eller tjänsten som du köper. Som vi nämnde ovan är det företaget som ska ansöka till Skatteverket om att få ROT-avdraget utbetalat. Det enda du som köpare behöver tänka på är att betala elektroniskt. Det kan du göra med kort, Bankid, Swish eller liknande tjänster. Det viktiga är att betalning registreras digitalt.

För att nyttja ROT-avdraget 2021 måste du ha betalat för arbetet innan 1 januari 2022.

Nytt 2021: ROT-avdrag för grön teknik

Sedan 2008 har ROT-avdraget sett ungefär likadant ut. En stor skillnad 2021 är dock att ett nytt avdrag introduceras. Det kallas för det gröna avdraget eller skattereduktion för grön teknik. Ambitionen med detta avdrag är att det ska främja klimatvänliga satsningar. Du får detta avdrag om du installerar solceller, en laddningspunkt till din elbil eller investerar i lagringsmöjligheter av solel.

En stor fördel med det gröna avdraget gentemot ROT-avdraget är att det täcker material samt arbete. Om du installerar solceller på taket hemma får du göra ett avdrag på 15 procent på totalkostnaden.

Du hittar mer information om hur det gröna avdraget fungerar här

Har något blivit fel med ROT-avdraget?

Skatteverket brukar skicka ut ett brev till köparen när de har godkänt ROT-avdraget och ska betala ut det till företaget. Om du upptäcker att ROT-avdraget inte stämmer går det att rätta till. Du kan komplettera uppgifter i efterhand, betala tillbaka avdrag om du har fått ut ett för stort belopp, eller omfördela avdraget till någon annan.

 Skicka in rättelser och kompletteringar via skatteverket.se/kontaktaoss

Om du har ”slut på ROT-avdrag”, det vill säga, att du redan har fått ut 50 000 kronor under 2021 kan du omfördela rot (eller rut) till din make/maka eller sambo om denna har rätt till avdrag.