Fråga: Vi planerar att bygga en veranda på cirka 20 kvm. Den ska ligga i anslutning till vårt kök så vi kommer att behöva göra en öppning för en dörr också. Då tomten lutar nedåt kommer vi vara tvungna att bygga verandan på pelare som är 2 meter höga. Behöver vi bygglov för detta?

Det gäller för veranda på pelare

Eftersom ni gör en ändring i fasaden (ta upp en dörr) krävs det normalt bygglov om huset ligger inom detaljplanerat område. Bor ni utanför detaljplan och även utanför samlad bebyggelse erfordras troligen inget bygglov.
Ska ni ha tak över verandan krävs bygglov. Vad gäller altaner och trädäck utan tak tittar kommunerna ofta på om det tillskapas en byggnadsvolym eller inte, och hur området under altanen avses användas. Tillämpningen varierar mellan kommunerna. Lyssna därför med byggnadsnämnden i din kommun hur de bedömer din veranda.

Mer om vad du ska tänka på när du bygger eller renoverar din uteplats