Vi har fått en fråga om vad som gäller när man ska bygga trätrall där man har gräsmatta idag. Alternativt bygga en altan eller uteplats på marken?

altan i ljust trä

Det gäller för din altan/uteplats

Vad som gäller för detta är att det inte är några problem om man bygger närmare än 4,5 meter från tomtgränsen. Skulle man vilja bygga närmare så måste dina berörda grannar godkänna det. Skulle det vara så att grannarna nekar till detta så kan byggnadsnämnden pröva åtgärden genom att man lämnar in en ansökan om bygglov.

Vill man vara på den säkra sidan så är det rekommenderas att du tar kontakt med kommunens byggnadsnämnd. På Boverkets hemsida finns en guide för bygglov och byggprocessen.