ROT-programmet är ett svenskt stimulansprogram som innebär att det blir billigare att köpa vissa tjänster. Namnet ROT står för renovering, ombyggnad och tillbyggnad. Det har funnits i olika former sedan 1993.

Från och med 2016 sänktes ROT-avdraget från 50 procent av arbetskostnaden till 30 procent. Enligt den nya bestämmelsen kan du dra av 30 procent av kostnaden, men den sammanlagda skattereduktionen får inte överstiga 50 000 kronor.

För att kunna få ut hela ROT-avdraget måste du köpa in en byggtjänst där arbetskostnaden ligger på cirka 165 000 kronor innan avdraget. Det är värt att notera att ROT-avdraget är individuellt. Om två personer äger bostaden tillsammans kan bägge använda upp till 50 000 kronor i rotavdrag. Här på denna sida går vi igenom vad som gäller när det kommer till just ROT-avdraget och vad du kan tänka på när du ber om en offert för ditt takbyte.

Med ROT-avdraget bli det billigare att anlita takläggare.

Krav för att kunna använda ROT-avdraget

Först och främst så gäller rotavdraget endast för renoveringar, ombyggnader och tillbyggnader. Det är alltså endast till denna typ av tjänst som du kan använda ROT-avdraget. Det är dock ett brett område och innefattar i princip all som har med huset att göra. Du kan använda ROT-avdraget när du fixar ditt badrum, installerar en ny värmepanna eller när du vill byta taket.

Det finns ett antal krav som måste uppfyllas för att kunna använda sig av ROT-avdraget. Dessa krav berör både företaget som ska utföra tjänsten samt köparen av tjänsten:

  • Takläggaren måste exempelvis ha ett F-skattebevis. Utföraren får inte heller vara alltför nära släkt, exempelvis fru, barnbarn, barnbarnets make/maka och så vidare.
  • Du som ska använda dig av ROT-avdraget måste vara 18 år gammal. Dessutom måste du ha betalat in tillräckligt mycket skatt för att kunna få ett
    avdrag överhuvudtaget.
  • Bostaden där tjänsten ska utföras måste vara din.
  • Du måste vara bosatt i Sverige och betala svensk skatt.

Tänk på att ROT-avdraget inte är någon form av bidrag som du får, det handlar bara om att själva offerten eller fakturan som du ska betala blir lägre.

Se ROT-avdraget direkt på fakturan eller offerten

När du ber om en offert från takläggaren så kan du direkt ange att du vill att den ska komma med ROT-avdraget. Se även till att du får en specificerad offert där det tydligt står hur stor arbetskostnaden blir samt hur stor materialkostnaden blir. Eftersom arbetskostnaden kan vara en stor del av den totala kostnaden så kan ROT-avdraget göra stor skillnad, ofta på flera tusen kronor. Detta gäller speciellt för takbyte då arbetskostnaden enkelt kan hamna på 80 000 kronor eller mer.

Så ska du tänka när du ber om offerter

Tänk på att inte dra över dina 50 000 kronor, annars kan du få en tung skattesmäll som du måste betala tillbaka. Om du är osäker på hur stort ROT-avdrag du har kvar att ta ut kan du alltid kolla detta på Skatteverkets hemsida. ROT-avdraget gäller från och med det datum då du betalar för tjänsten, vilket oftast är när själva tjänsten redan är utförd. Om du dröjer med din betalning till nästa år kommer ROT-avdraget att gälla för det året då du betalade avdraget.