De svenska taken kan se ut på många olika sätt men vissa takformer är vanligare än andra. Det beror på att taken måste ha en viss form för att klara av snö och regn. Dessutom har vi även den svenska arkitekturstilen, något som också bidrar till takets form och husets utseende. På denna sida går vi igenom olika typer av tak, samt prisexempel på vad det kan kosta att byta taket och tips på saker att tänka på när du ska be om en offert från takläggaren.

sadeltaket är en vanlig takform i Sverige

Olika typer av tak

Tre takformer som du kan hitta i Sverige:

Sadeltak

En klassisk taktyp är sadeltaket. Denna taktyp har ett obrutet takfall och anses tillhöra den klassiska svenska arkitekturen. Den passar utmärkt för vårt snöiga och regniga väder. Taket kan ha olika lutning, det är vanligt att den ligger på 45 grader men det beror på flera faktorer. Ju mindre lutning, desto rakare är taket. Att byta ett 28 graders sadeltak på 120 kvadratmeter, med två huvar, gavlar och stuprör, kan kosta upp emot 135 000 kronor (exklusive ROT-avdrag). Om taket lutar 45 grader kan du lägga till ytterligare 10 000 kronor till kostnaden.

Valmat tak

Ett sadeltak finns på husets bägge långsidor. Ett valmat tak finns däremot både kortsidorna och på långsidorna. Det innebär att husets gavel ersätts av tak. Det finns även delvis valmat tak, vilket innebär att taket får en gavel format som en trapets. Det finns fördelar och nackdelar med att ha ett valmat tak, utöver själva utseendet. Bland annat så minskas ren påverkan som regn, snö och vind har på taket. Att byta ett valmat tak på 28 grader som är 180 kvadratmeter, har 4 valmar och stuprör samt 2 huvar, kan kosta upp emot 200 000 kronor.

Mansardtak

Ett mansardtak påminner om ett sadeltak. Det kallas även för ett brutet tak eftersom själva takfallet är brutet istället för rak som hos sadeltaket. En stor fördel med att ha ett mansardtak är att man får mer utrymme i vinden. Det blir lättare att inreda rummet för boende. Mansardtak finns även med valmat takfall, vilket innebär att taket även går ned vid gavlarna. Att byta till ett mansardtak på 120 kvadratmeter, där taket har olika lutningar och där gavlarna är öppna, kan kosta upp emot 165 000 kronor.

Andra kostnader att tänka på när du byter tak

Det finns nästan alltid något extra som ska utföras när det kommer till att lägga ett nytt tak. Det är viktigt att även dessa bitar kommer med när du ber om en byta tak offert. Det kan exempelvis handla om att du vill ha ventilationshuv, takfönster eller båge till skorstenen.

Så ska du tänka när du ber om offerter 

Det är viktigt att kolla exakt vad det är som ingår i offerten. Vårt tips är att du alltid tar in flera offerter när du ska byta tak. Se till att dessa är väl specificerade, på så sätt blir det enklare för dig att jämföra offerterna och se vad de olika företagen tar med i sina offerter. Det kan exempelvis handla om ställningskostnad, råspontsbyte, läktning, grovstädning och så vidare. Kom även ihåg att be om ROT-avdrag om du har möjlighet att använda dig av avdraget. Du kan få 30 procent avdrag på arbetskostnaden, något som kan dra ned kostnaden med många tusenlappar om det är ett större arbete.