I dag väljer många bergvärme som energikälla. Det är miljövänligt och driftkostnaden är lågt. Men innan du investerar i en bergvärmepump måste du först ha ett vattenburet värmesystem.

Konvertera till vattenburet värmesystem

Att installera element, dra ledningar och utföra allt jobb som krävs för att huset ska kunna använda bergvärme eller någon annan energikälla är sällan något som räknas med i en offert från installatören. De förutsätter oftast att du redan har ett vattenburet värmesystem.

Har du inte det så finns det ingen möjlighet att använda en bergvärmepump. Du måste därför ta med denna kostnad i din budget när du planerar för bergvärmeinstallationen.

Själva jobbet för att konvertera till det nya värmesystemet kan se väldigt olika ut. Är huset gammalt kan det ta längre tid än vad du tror. Det är vanligt att kostnaden hamnar på runt 5 000 till 6 000 kronor per radiator. Ibland kan installatören inkludera ett byte av värmesystem i offerten.

Se till att din ansökan blir rätt från början

Om du är noggrann med planeringen slipper du oönskade överraskningar.

En annan kostnad som många glömmer är avgiften som ska betalas när du anmäler att du ska byta till bergvärme. Olika kommuner har olika kostnader när det kommer till din anmälan. I Stockholm kostar det så mycket som 5 550 kronor i skrivande stund att ansöka om att få använda bergvärme. Vill du ha en större anläggning kostar det ännu mer. Hos andra kommuner kan det kosta betydligt mindre. Västervik tar 1 786 kronor under 2017. Om något är fel i din anmälan kommer du att behöva rätta till detta och skicka tillbaka den. Detta blir ytterligare en kostnad som måste betalas.

Tänk på att det inte är alla värmepumpsanläggningar som behöver anmälas, men för just bergvärme måste du det.

Kostnad skaffa bergvärme – prisexempel

Låt säga att du har ett hus på runt 125 kvm, med en elförbrukning på runt 25 000 kWh, då måste du betala runt 100 till 125 000 kronor för bergvärme. Ju större huset är, desto större initial investering blir det, men å andra sidan finns går det att spara in mycket mer på den minskade energiförbrukningen.

Många som byter till bergvärme fokuserar på kostnaden, vilket inte är helt fel i sig men det finns även andra faktorer att ha i åtanke.

För många är driftsäkerheten, det minskade underhållet och den ökade komforten betydligt viktigare än hur lång tid det tar att ”tjäna in” investeringen. Dessutom ökar ett byte till bergvärme husets värde, något som du kommer att kunna glädja dig åt vid en eventuell försäljning.