Allt om renovering

Dränera huset


Vi fortsätter i temat att svara på läsarfrågor.

Fråga: Vi har ett gammalt hus från slutet av 30-talet och nu behöver vi dränera runt källaren. Vad är det som gäller vid dränering? Måste man ha dräneringsbrunn eller kan man dra rören ut i trädgården? Vi har en bäck som rinner på tomten.

Svar: Om dräneringsledningen ska anslutas till allmän eller kommunal anläggning ska dräneringsledningen förses med en rensbrunn som har slamsamlingsanordning. Som regel vill kommunen att man tar hand om sitt eget dräneringsvatten. Drar man dräneringsledning så att vattnet infiltreras på sin egen tomt, alternativt mynnar ut i dike eller häck, finns inga krav på dräneringsbrunn. För att möjliggöra inspektion och rensning kan det vara en fördel att ha en rensbrunn i ledningens högsta och lägsta punkt. Vid långa sträckor bör en rensbrunn placeras på var femtionde meter.

Allt Om Renovering is proudly powered by WordPress