Vi fortsätter att svara på läsarfrågor.

Fråga: Vi har ett gammalt hus från slutet av 30-talet och nu behöver vi dränera runt källaren. Vad är det som gäller vid dränering? Måste man ha dräneringsbrunn eller kan man dra rören ut i trädgården? Vi har en bäck som rinner på tomten.

Det gäller när du ska dränera

Om dräneringsledningen ska anslutas till allmän eller kommunal anläggning ska dräneringsledningen förses med en rensbrunn som har slamsamlingsanordning. Som regel vill kommunen att man tar hand om sitt eget dräneringsvatten. Drar man dräneringsledning så att vattnet infiltreras på sin egen tomt, alternativt mynnar ut i dike eller häck, finns inga krav på dräneringsbrunn. För att möjliggöra inspektion och rensning kan det vara en fördel att ha en rensbrunn i ledningens högsta och lägsta punkt. Vid långa sträckor bör en rensbrunn placeras på var femtionde meter.

dränera

Vi svarar på fler frågor: Det gäller om du ska bygga en veranda på pelare

Så mycket kostar det att dränera

Priset varierar kraftigt beroende på hur stor del av jobbet du väljer att göra själv. Räkna med att det kostar uppemot 1000 – 2 000 kronor per kubikmeter om du anlitar någon som gör hela jobbet åt dig. Klicka in på markproffs.se om du vill göra en offertförfrågan för att se mer exakta priser. Glöm inte att kolla så att grävning, isolering, dränering, återfyllning och grov återställning ingår i priset. Vill du göra allt själv? Då kan du halvera slutpriset, men glöm inte att du då måste införskaffa dig all utrustning. Vid dränering krävs bland annat: grävmaskin, dräneringsrör och dräneringsskivor.