Golvvärme

Är det dags att renovera badrum eller något annat rum i huset och du funderar på att lägga in golvvärme? Då kommer vi att ge dig tipsen du ska tänka på.

Ska man lägga klinkers är det nästan ett måste att lägga golvvärme under för att man ska kunna använda det.  Du kan välja mellan vattenburen golvvärme och elektrisk golvvärme. Vattenburen, det vill säga, varmvatten som cirkulerar i rörledningar, måste anslutas till en värmepanna, och detta är väl kanske inte det första man tänker på i en lägenhet. Men befintliga radiatorer kan vara en lösning –  tala med fastighetsförvaltaren om detta.

Elektrisk golvvärme är ur arbetssynpunkt en enklare lösning och kan läggas överallt. Det finns två varianter: fullvärme, det vill säga all värme kommer från golvet, och så kallad komfort uppvärmning. Då har bostaden en annan huvuduppvärmning. Antingen det är radiatorer eller element, medan den svaga golvvärmen håller sig varm om fötterna, samtidigt som behovet av primärvärmen minskar. När investeringen väl är genomförd kommer elräkningen att bli lägre eftersom värmen blir jämnare och fördelas på ett behagligt sätt över hela rummet.
Max styrka för golvvärme på trä är 80 watt/kvm, medan du kan lägga upp till 200 watt/kvm på betonggolv. I regel är 80 watt tillräckligt, i alla fall om golvet och bostaden är någorlunda isolerad.

Värme under trägolv
Det finns flera olika lösningar för dig som vill ha in golvvärme under ditt trägolv, men ett krav i samband med renoveringen är att det måste gå att bygga golvet en del på höjden. Kortfattat fungerar det så att:

 • Är golvet mycket ojämnt måste det jämnas av med golvspackelmassa. Därefter läggs ett lager golvgips som skruvas eller spikas till underlaget.
 • Sedan kommer elektriken och lägger antingen en elektrisk värmematta, en värmekabel eller en värmefolie.
 • Värmekabel eller värmematta täcks med ett tjockt lager kakellim eller specialbruk.
 • Plattor eller hällar kan läggas direkt i kakellim, men annars måste bruket härda några timmar innan du kan plattlägga.
 • Förusättningen för ett bra resultat är att golvet är väl isolerat, så att värmen inte försvinner ner i marken utan går uppåt där den gör nytta.
 • Principen för läggning av golvvärme på betonggolv är i stort sett densamma som för trägolv, men du kan strunta i gipslagret.

Värme under klinker

Klinker och stenhällar är de material som bäst lämpar sig för golvvärme, eftersom dessa ”kalla” material är värmeledande och därmed bli behagliga att gå på. Även om du lägger klinker på ett trägolv kan du lägga värme under. Det finns flera metoder, men den vanligaste är en tunn värmematta eller folie som limmas mot underlaget.

 • Är golvet mycket ojämnt, måste det jämnas till med golvspackelmassa eller ”självavjämnande flytspackel”. Därefter läggs ett lager golvgipsskivor som skruvas eller spikas mot undergolvet.
 • Sedan lägger elektrikern antingen en elektrisk värmematta, värmekabel eller värmefolie.
 • Värmekablar eller värmematta täcks med ett tjockt kakellim eller specialbuk och måste vara helt täckt.
 • Klinker  och stenhällar kan läggas direkt i kakellimmet. Bruket måste härda några timmar innan plattorna kan läggas. Den senare metoden är mycket enklare för amatören.
 • Ju mer isolerat golvet är, desto bättre tas energin till vara. Men även om det är ett rent betonggolv utan isolering kan värme under klinker/hällar vara till nytta.
 • Principen för läggning på betonggolv är exakt densamma, men du kan avstå från gipslagret.