Det finns många anledningar till att genomföra ett fönsterbyte. Pris, funktion och utseende bör vägas mot varandra innan du inleder renoveringsprojektet.

Även om det kanske inte är den roligaste renoveringen man kan göra på sitt hus, så är det ibland nödvändigt att helt byta fönster.

Varför ska du byta fönster?

Fönster är inte bara en ljuskälla i huset och en möjlighet att se omvärlden. Nej, fönster kan även hjälpa oss att spara pengar, förbättra vårt inomhusklimat samt påverka hemmets hela känsla. Så när kan det då vara bra att byta fönster?

  • Fönsterramen är rutten – i vissa fall går det ännu att rädda karmen, men ibland upptäcker man tyvärr saken försent, och då är det dags att byta.
  • Fönstren isolerar dåligt – gamla fönster med enluft eller tvåluft isolerar dåligt, och vill du sänka dina uppvärmningskostnader kan det vara klokt att byta till energifönster.
  • Fönstren stämmer inte alls in med husets stil – någon tidigare ägare har gjort ett konstigt fönsterbyte, och till exempel förminskat fönstren på huset så att mindre ljus kommer in, och på ett sätt som inte passar arkitekturen för huset.
  • Fönstren ljudisolerar dåligt – du bor nära en större väg och vill isolera bort ljudet från fordonen.

Välj rätt fönster för dina förutsättningar

Olika hus har olika förutsättningar. Här kan det vara klokt att rådfråga en expert om vad som passar bäst till ditt hus. En pålitlig fönsterinstallatör bör vara intresserad av att visa sina kunskaper och av att göra ett bra jobb. Kolla upp olika fönsterfirmor på nätet, på bland annat fonsterproffs.se kan du få hjälp att hitta någon för just ditt projekt.

Generellt kan man dock säga att det är bra att satsa på fönster med ett lågt U-värde. Priset för fönster med lågt U-värde är visserligen ofta snäppet högre än för dem med ett högt, men det lönar sig i form av sänkta värmekostnader, bättre inomhusklimat och ett eventuellt högre pris vid en framtida husförsäljning. Fönster med låga U-värden isolerar nämligen bättre. Bor du nära en väg bör du såklart fundera över fönster med bra ljudisolering, och här kan man få göra en avvägning gentemot U-värdet, eftersom ljudisolerande fönster ofta inta har fullt så bra U-värden.

Fönsterramen – vad passar var?

En annan faktor som spelar roll vid ett fönsterbyte är valet av fönsterram. Fönsterramen påverkar nämligen också U-värdet, samt ljudisoleringen. Den vanligaste typen av fönsterram i Sverige är träramar, men det förekommer även en del aluminiumramar och PVC-ramar.

  • Trä har fördelen att det är ett välisolerande naturmaterial, som är miljövänligt och billigt. Kräver dock underhåll då och då.
  • Aluminium har inte fullt så bra isolerande egenskaper, är inte miljövänligt, och är dyrare. Ser dock snyggt ut och är hållbart.
  • PVC är plast som håller i många år. Kräver knappt något underhåll men är inte speciellt miljövänligt.

Nu har du vissa förkunskaper så att du kan svänga dig med en del termer inför första kontakten med en fönsterfirma. Begär gärna offerter från ett flertal firmor, så kan du jämföra och därefter avgöra vilket alternativ som passar dig bäst när du ska byta fönster – väg pris, funktion och utseende mot varandra.