Kostnaden för att byta till så kallade energifönster är oftast högre än den som uppstår när du ska byta till icke energifönster, men det får du förr eller senare igen i sänkta värmekostnader.

Vad är ett energifönster?

Ett energifönster är kort sagt ett fönster som släpper ut väldigt lite värme, i förhållande till andra fönster. Hur bra fönstrets värmeisolerande förmåga är kan man få reda på genom att titta på U-värdet. U-värdet är ett mått på hur mycket värme ett byggmaterial släpper ut, och mäts alltså på alla material i fönstret innan dessa läggs ihop till det slutgiltiga U-värdet för fönstret. Ett lågt U-värde är att föredra, och fönster med ett U-värde under 1,2 får klassas som energifönster. Ett ännu bättre värde är fönster som har ett U-värde under 0,9, och de får även märkningen energiklass A.

Det är inte bara själva fönstret som avgör

Men det är inte bara fönstrets U-värde som spelar roll när det kommer till värmeutsläppet. Det är även viktigt att det är tätt runt fönsterkarmen, så att det inte sipprar ut värme i ojämnheter i väggen runt fönstret. Då spelar det nämligen ingen roll hur bra U-värde fönstret har, värmen kommer ändå försvinna. För dig som funderar på att själv byta fönster på grund av kostnadsmässiga skäl kan det vara klokt att fundera över om du har kunskaperna som krävs för att göra ett fackmannamässigt jobb vid ett fönsterbyte, eftersom du annars kan förlora stora summor pengar genom att så att säga elda för kråkorna.

Läs mer om arbetskostnaderna vid fönsterbyten

Det finns flera olika typer av fönsterramar att välja på när du ska byta fönster

Kostnaden för fönsterramar varierar även den beroende på vilket material de är gjorda av. Här följer en mindre presentation av tre av de vanligaste typerna av fönsterramar.

  • Trä är den vanligaste fönsterramstypen i Sverige, eftersom vi historiskt sett haft en bra tillgång på råvaran trä. Trä isolerar väl, vilket är bra ur miljösynpunkt. Det är också ett billigt alternativ i inköpspris, men däremot så tillkommer underhållskostnader i form av målning och fuktbehandling.
  • Aluminium är snyggt till modern arkitektur. Mycket tåligt material som skyddar väl mot väder och vind. Låga U-värden är en annan fördel, men däremot är aluminium något av en miljöbov vid framställningen.
  • PVC är mycket vanligt på kontinenten, bland annat i Tyskland. PVC är extremt tåligt, och har en mycket lång livslängd. Hade länge sämre U-värden, men på senare år har de sänkts en del med ny teknik.