Om man planerar att installera golvvärme i köket, badrummet eller kanske i hallen så finns det vissa saker att tänka på. En av grundstenarna är att golvet måste vara riktigt isolerat innan golvvärmen installeras. Annars är risken stor att värmeenergin försvinner åt fel hål. En tumregel är att ha minst 250 mm isolering till betongen.

Undersök andra värmekällor

Det kan vara bra att kolla upp vad man har för andra värmekällor i rummet innan golvvärmen installeras. Vad blir bäst rent kostnadsmässigt? Det går att ha golvvärme som den enda källan till uppvärmning, men hur bra detta fungerar beror givetvis på hur rummet ser ut och hur stor yta golvvärmen ska täcka. Tänk också på att värmen inte ska överstiga 27 grader av säkerhetsskäl. Oftast är det billigast att kombinera golvvärmen med en annan värmekälla.

Ventilation

I ett badrum tas luften oftast in via en luftspalt längst ner på badrumsdörren. Den luften , som ofta är mellan 20-22 grader, kyler ditt uppvärmda golv som är inställt på cirka 25 grader. Detta gör att termostaten sällan eller aldrig slår ifrån. Undvik att placera golvtermostaten i den dragiga zonen. Samma sak händer om ditt uppvärmda golv ligger i en hall där ytterdörren är otät och skapar drag efter golvet.

Okej, tänk så här när du installerar golvvärme

  • Behåll helst den ordinarie värmekällan, till exempel vattenburet element.
  • Använd vattenburen golvvärme om det går, till exempel fjärrvärme.
  • Se till att termostaten känner av golv- (och inte luft) temperaturen. Undvik zoner med drag.
  • Välj material som lätt släpper igenom värmen till inomhusluften, till exempel klinker eller vissa plastmattor. Fråga hos golvläggaren för att vara på den säkra sidan.
  • Glöm inte att anmäla till ditt elbolag att du har installerat golvvärme – så slipper du får en chock när slutavräkningen görs.

Läs mer om elektrisk och vattenburen golvvärme