Då var det dags att fortsätta vår guide i tapetsering.

Vi går på direkt där vi slutade senast:

5. Vik ihop våderna mot mitten från båda ändar. Låt takänden bli något längre än golvänden. Vik dessförinnan in några centimeter av takänden, så slipper du klister i taket. För att inte skarvarna ska öppna sig och torka, rullar man lämpligast ihop den vikta våden medan den sväller.

6. Låt svälla i cirka 5 minuter, men kontrollera den rekommenderade liggtiden på tapetrullens etikett.

7. Börja tapetseringen med att märka ut en lodlinje där första våden kommer att hamna. Börja vid sidan av ett fönster.

8. Tryck fast övre vådhalvan upptill och kontrollera lodlinjen. Veckla därefter ut den nedre vådhalvan.

9. Stryk fast våden och arbeta uppifrån och ned, från mitten och utåt. Stryk bort alla luftbubblor. Följ fabrikatens anvisningar angående lämpliga verktyg.

10. Skär rent mot tak och golv efter hand. Använd en bredspackel eller liknande som stöd. Glöm inte att ta bort den invikta remsan vid taket. Torka av listerna.

11. Sätt upp nästa våd så att mönstret passar. Av etiketten framgår det om tapeten ska sättas kant i kant eller med trådkant. Blev det fel? Lossa den helt från väggen och börja från början.

12. När du kommer till en vinkel, skär våden så att minst 5 mm kommer in på nästa vägg. Nästkommande våd sätts med överlappning ända in i hörnet. Vid hörn (ytterhörn) låter man tapeten gå runt hörnet 1-2 cm.

13. När du kommer till strömbrytare och vägguttag – bryt strömmen och lossa skyddsplattan.

14. Lim får inte pressas ut i skarvarna och komma på tapetens framsida. Får du trots allt limfläckar på framsidan ska de genast blötas upp och tas bort med rent vatten.

15. Stäng aldrig ett nytapetserat rum. Vädra och håll normal rumstemperatur.

16. Är du tveksam och undrar över något, kontakta återförsäljaren eller tillverkaren.

Så nu kan du titulera dig händig tapetserare! Grattis!