När det har blivit stopp i vasken kan du i många fall klara problemet med en vaskrensare, men för att det ska fungera är det viktigt att du håller en trasa hårt mot bräddavloppet, det vill säga hålet som finns som förhindrar att det rinner över.

Hålet står i direkt kontakt med avloppet via överloppsröret, så det tryck du skapar med en vaskrensare försvinner bara rakt ut via bräddavloppet om du inte tätar till det.

När du håller för bräddavloppet där det förhoppningsvis trycker bort proppen efter några tag.

Innan du använder vaskrensaren skall du fylla vasken med vatten samtidigt som du håller för bräddavloppet med en trasa.

Trycket från vaskrensaren ska ner i avloppet och inte upp genom avloppsröret och ut ur bräddavloppet.

Stäng meny