imma_fonsterSitter det fukt på insidan mot rummet beror det på att den fuktiga inomhusluften kondenseras mot de kalla glasrutorna. Orsaken kan vara för hög luftfuktighet inomhus (något som gör att du bör överväga att förbättra ventilationen av bostaden på så vis att luften blir torrare). Kondens kan även uppstå om  fönstret bara har enkelglas eller om det helt enkelt är det extremt kallt ute.

Vill du bli av med kodens?

Ett element under fönstret kan göra underverk. Värmeströmmen gör nämligen fönstret varmare och fukten avdunstar. Tänk på att värmen inte får hindras av gardiner eller en bred fönstersmyg, ordna i så fall med spalter som släpper fram den.

Det bildas fukt mellan rutorna

Med kopplade och okopplade bågar är det viktigt att den inre bågen är så tät som möjligt, medan den yttre gärna kan glipa lite grand. Får den varma luften från rummet möjlighet att smyga sig in mellan bågarna så den kommer i kontakt med det kalla ytterglaset kondenseras nämligen vattenångan och det bildas fukt. Detta kan du undvika genom att montera en tätningslist i falsen på den inre bågen.

Det ska finnas ventilation utifrån och in mellan rutorna. I ett kopplat fönster finns det ställskruvar som ordnar med detta. Har du inte detta? Då kan du borra fem millimeters hål upptill och nertill i bågen.

Börjar det bildas kondens mellan glasen i en förseglad ruta beror det på att gummi-/aluminiumtätningen blivit spröd och börjat läcka. Då finns det inget annat att göra än byta ut hela insatsen.