sprucket_kakelEn sprucken kakelplatta i badrummet ser inte så trevligt ut och det kan leda till vassa kanter. I vissa fall kan det även leda till att det tränger in vatten eller fukt och detta kan leda till att plattorna runt omkring kommer att lossna. Med andra ord så borde man byta ut den så snabbt som möjligt för att det ska bli så lite skada som möjligt. Detta är inget du ska dra dig för heller för med rätt verktyg så tar det högst en timme.

Byt din trasiga kakelplatta

De du behöver för att fixa detta är:

 • Hammare
 • Mejsel
 • Försänkare och spik
 • Tandspackel
 • Gummispackel
 • Borrmaskin
 • Svamp
 • Kakelplatta/Kakelplattor
 • Kakelfix
 • Fogmassa

Nu tänkte vi gå igenom hur du ska gå till väga för att byta en sprucken platta.

 1. Begränsa skadan till den spruckna plattan genom att borra flera hål i den en bit från kanterna. Använd en 8 mm borr. För att borren inte skall glida fäster du ett par remsor maskeringstejp på plattan.
 2. Nu kan du stämma bort kakelplattan utan att sprickorna sprider sig till omgivande plattor. Slå lätt på plattan med hammare och mejsel, men håll mejseln en bit från kanterna så att den inte glider.
 3. Nu när platan är borta skrapa bort allt kakelfix annars blir det hopplöst att få den nya plattan i nivå med övriga. Stäm bort så mycket som möjligt och skrapa sedan med stålspackel eller ett kasserat stämjärn. Ta även bort fogmassa.
 4. Täta hålet med våtrumsmembran. Nästa dygn blandar du en liten portion kakelfix. Följ anvisningarna på förpackningen noga. Fördela kakelfixet i hålet med en fintandad spackel så att fixet täcker hela utrymmet.
 5. Lägg något i fogen som distanshållare, till exempel en bit kabel, ett par träbitar eller liknande, i samma tjocklek som den gamla fogen. Vippa in kakelplattan i hålet och tyck den på plats. Fixera den eventuellt med tejp.
 6. Efter ett par dygn kan du foga. Blanda fogmassan efter anvisningarna på förpackningen och välj en kulör som motsvarar de gamla fogarna. Fördela fogmassan med gummispackel diagonalt över fogarna.
 7. När fogmassan har torkat en stund och fått en fast yta är det dags att torka av kakelplattan med en fuktig svamp. Använd hela tiden rent vatten. Tryck inte med svampen. Till sist polera du av ytan med en torr trasa.

Glöm inte bort: Om den spruckna kakelplattan satt i ett hörn eller vid golvet ska du foga med nya silikonmassa.