Står du och funderar på om det är dags att byta fönster? Har det uppstått kallras? Har ramarna börjat murkna? Vill du byta fönster för att öppna upp större ljusinsläpp och skapa ett ljusare hem? Då är det absolut på sin plats att börja fundera över ett fönsterbyte. Det finns många olika fönster som varierar i pris beroende på allt från material till uppbyggnad.

Isoleringsförmågan är viktig

Det finns studier som visar att upp till en tredjedel av all värme i hus med 2-glasfönster försvinner ut genom fönsterna. Idag finns det en mängd olika isolerande finesser som skjuts till fönstren för att skapa riktigt välisolerade fönster som klarar av vårt svenska klimat. Det som är viktigt för dig som lekman att titta efter är låga u-värden, helst under 1,2 (energifönster). Dessa kan nämligen drastiskt minska dina värmekostnader – och så bidrar du till en bättre miljö på köpet. Viktigt är också när du letar efter fönster att du tittar så att det är hela fönstrets U-värde du läser och inte bara själva fönsterrutans U-värde. Det kan nämligen vara så att du har ett välisolerat 3-glasfönster framför dig, som har fyllts med ädelgas för att höja isoleringsförmågan ännu mer, men väljer du ”fel” öppningsfunktion för fönstret, eller ramar som inte stöder fönstrets U-värde, ja då höjs U-värdet ändå, och du förlorar alltså värme ut till fåglarna. Energifönster är i regel dyrare i inköp, men det är ett fönster vars pris du får igen i sinom tid, antingen i minskade uppvärmningskostnader eller i höjt värde på huset.

Ramarna påverkar priset

Ramarna kan som du läst ovan påverka fönstrets isoleringsförmåga, men de påverkar även priset. De tre vanligaste ramtyperna i Sverige är trä, PVC och aluminium.

  • Trä är billigt i skogstäta Sverige och mycket vanligt. Det kräver dock underhåll, dels för att hålla tätt, och dels för att se snyggt ut. Med kvalitativt trä i ramarna kan dock fönstren bli riktigt bra isoleringsmässigt.
  • PVC är mycket bra ur isoleringssynpunkt, men är lite av en miljöbov i tillverkningen. PVC är mycket billigt och väldigt populärt på kontinenten. I Sverige har det dock inte slått igenom fullt ut. I princip underhållsfritt, kan behöva torkas av ibland.
  • Aluminium är det dyrare alternativet, som är mycket vädertåligt och har den estetiska fördelen att ramen då i princip går att göra hur tunn som helst. Funkar väldigt bra på nyare arkitektritade hus där man vill ha en viss effekt av fönstren.

Ytterligare faktorer som påverkar priset på ditt fönsterbyte

Andra saker som påverkar vilket pris det blir på de fönster du väljer är:

  • Beslag
  • Öppningsfunktion – inåt eller utåt, åt sidan, svängbara, vridbara, lutningsbara, skjutbara… Det finns många alternativ. Detta påverkar även fönstrets u-värde, så fråga fönsterfirman här.
  • Ljudisolering – Här gäller ofta principen ju fler skivor desto bättre isolering, men det blir såklart också ofta dyrare.

Satsa alltid på fönster som du känner är kvalitativa, de ska ändå sitta där ett långt tag framöver och det är bättre att välja kvalitet före billigt pris.