Husets uppvärmning är ett populärt samtalsämne för villaägare. Inte så konstigt, för faktum är att cirka 54 procent av energiförbrukningen i en villa går till uppvärmning. Och energi kostar pengar. Funderar du på att investera i jordvärme, men är osäker på om du får valuta för pengarna? Vi reder ut vad det är som kostar – och konstaterar att jordvärme är en lönsam investering.

Så fungerar jordvärme

Solen är en av hörnstenarna för allt liv på jorden och också den avgörande faktorn för jordvärme/markvärme. Jordvärme tar tillvara på den värmeenergi som finns lagrad i jorden och som skapas när solen värmer marken varje dag. För att energin ska kunna utnyttjas för uppvärmning grävs en lång slang, så kallade kollektorslang, ner under jordytan. I slangarna flyter en frostskyddad vätska som solenergin i marken värmer upp. Slangarna med vätska är kopplade till en jordvärmepump/markvärmepump. I pumpen finns ett köldmedium som blir till ånga när det kommer i närheten av den varma vätskan i slangen. Ångan samlas i en kompressor, vilket gör att temperaturen höjs – och värmen skickas ut i huset via radiatorer.

Bra förutsättningar för jordvärme

Jordvärme brukar rekommenderas mest i södra Sverige, eftersom tjälen ofta går djupare ner i marken ju högre upp i landet du kommer, vilket ger en kallare temperatur i jorden. Oavsett var du bor behövs en del markareal för jordvärme eftersom kollektorslangen grävs ned horisontellt på cirka en meters djup. Ett medelstort hus kan normalt sett klara sig på cirka 400 kvadratmeter, medan ett större hus med högt energibehov kan kräva upp till 600 kvadratmeter. Slangen kan grävas ned på hustomten, men har du någon typ av obrukad mark är det ett bra alternativ. Den mark som ger bäst effekt är en lerjord med hög vattenhalt, men även annan jordmån fungerar såklart. För att kunna utnyttja energi från värmepumpen behövs även ett vattenburet värmesystem, med radiatorer eller golvvärme, i ditt hus.

Jordvärme ger valuta för pengarna

Det du betalar för vid anskaffning av jordvärme är själva jordvärmepumpen, installationen av pumpen, kollektorslangen och nedgrävningen av slangen. Oftast låter man en och samma värmepumpsinstallatör sköta hela processen med både grävning och installation. Den totala kostnaden med allt inräknat brukar vara cirka 100 000 – 120 000 kronor. Av den summan beräknas cirka 30 – 35 procent vara arbetskostnad, för vilken du har möjlighet att göra ROT-avdrag.

Det du får för dina pengar är en hållbar, driftsäker och miljövänlig uppvärmningsmetod som sänker din värmeräkning och ökar värdet på ditt hus. Med en installation av jordvärme kan du täcka upp till 80 procent av ditt hus årliga uppvärmnings- och varmvattenbehov. Jordvärme genererar i snitt tre gånger så mycket energi som den förbrukar och mest värde för pengarna får den som idag har höga elpriser. Återbetalningstiden för installationen är i vanliga fall som högst 10 år, som minst bara 5 år.

Väljer du att installera jordvärme får du alltså mycket valuta för pengarna. Så ta steget från dina funderingar om att investera till att faktiskt göra det – det lönar sig på sikt.

Har du fortfarande inte bestämt dig? Här kan du läsa mer om olika värmekällor