silikon tätar skarvar i badrummet så att det inte kan komma in vattenSilikonfogarnas uppgift i badrum är att täta alla skarvar så att det inte kan komma in vatten under exempelvis kakel.

Silikonmassan kan inte ”göra arbetet” själv

I badrum är det också mycket viktigt att våtrumsmembranet under exempelvis färg eller kakel är intakt annars är risken stor att fukten tränger vidare in i vägg- eller golvkonstruktionen. Då börjar det på allvar bli risk för svampangrepp eller röta med åtföljande dyrbara reparationer.

Men om du har ett våtrumsmembran lagt efter konstens alla regler finns det ingen större anledning att oroa sig för fuktskador. Du kan lugnt byta lösa fogar eller missfärgad silikon. Det är ett lätt och snabbt arbete.
När du väl har börjat ska du inte bara ta bort den del av fogen som är lös eller missfärgad innan du fogar om – hela fogen ska helst tas bort.

Tänk på att: 

  • Om du väljer att skära bort fogens ytskikt måste du ner 4-5 millimeter under ytan.
  • Det är ingen risk att en silikonfog spricker om huset sätter sig en aning. Det är därför att en bra idé att ta bort gamla cementfogar och ersätta dem med silikon.

Låt fogen torka helt

Om cirkulationen och temperaturen i rummet är lagom kommer den nya fogytan att ha härdat på ungefär ett dygn. För att massan ska kunna genomhärda krävs det ytterligare ett par dygn. Efter fogningen kan det därför vara ganska smart att täcka över den nya fogen för att skydda den mot damm och smuts.