Vi har fått en del frågor inskickade till oss och och nu tänkte vi reda ut frågan som handlar om att ändra fasaden.

Fråga: Vårt hus är från 20-talet och klätt med mexitegel. Under stenen sitter originalfasaden av trä. Nu vill vi ta bort teglet och undrar om vi får göra det?

Det gäller för din fasad 

Fasad av tegel

För ett en- eller tvåbostadshus inom detaljplan krävs inte bygglov för att byta fasadbeklädnad om åtgärden inte väsentligt ändrar byggnadens eller områdets karaktär. Detta blir alltså en bedömning som kommunen får göra. Utan detaljplan behövs inget bygglov.

Yxhult-koncernen tog fram mexisten

Mexitegel (eller mexisten) är tillverkat av kalksandsten. Det svenska företaget Yxhult startade tillverkningen 1965. På den tiden var det väldigt populärt att dra iväg på charterresor till Kanarieöarna och det ska ha varit med anledning av detta som man valde att döpa teglet till spanskinspirerade Mexi.

Vi svarar på fler frågor: