Allt om renovering

Förändra din fasad – De här behöver du tänka på


Vi har fått en del frågor inskickade till oss och och nu tänkte vi reda ut frågan som handlar om att ändra fasaden.

Ändra fasaden får man gör det hur som helst?
Vårt hus är från 20-talet och klätt med mexitegel. Under stenen sitter originalfasaden av trä. Nu vill vi ta bort teglet och undrar om vi får göra det?

För ett en- eller tvåbostadshus inom detaljplan krävs inte bygglov för att byta fasadbeklädnad om åtgärden inte väsentligt ändrar byggnadens eller områdets karaktär. Detta blir alltså en bedömning som kommunen får göra. Utan detalj plan behövs inget bygglov.

Allt Om Renovering is proudly powered by WordPress