Ett inbyggt badkar smälter snyggt in i resten av badrumsinredningen och skapar ett enhetligt badrum. Det gömmer dessutom undan fula rör och underlättar städningen – du behöver aldrig mer krypa på golvet för att få bort envisa dammråttor under badkaret! Här har vi samlat information för dig som funderar på att kakla in badkaret.

Vilket badkar passar mitt hem?

Det finns en mängd olika badkar som är utformade särskilt för att byggas in.

Vi gillar bland annat:

Så kaklar du in badkaret

Innan du börjar med arbetet är det en god idé att rita upp hela konstruktionen och placera ut alla plattorna på din ritning. På så sätt vet du hur många plattor du ska köpa och dessutom har du nytta av ritningen under arbetet.
Det är mycket lätt att bearbeta multiplattor. Du kan såga i dem med en vanlig fogsvans, men kom ihåg att det här jobbet blir det sista den sågen kan utföra. Vill du lyxa till det så finns det specialsågar för just den här typen av arbete.

Även om det är enkelt att limma ihop multiplattorna måste de stå rakt ovanpå varandra för att konstruktionen ska bli så stark som möjligt. Det är dessutom enormt viktigt att de nedersta plattorna i konstruktionen är exakt inpassad både lodrätt och vågrätt. I annat fall blir alltsammans snett och då håller inte limmet.

Om golvet sluttar eller är ojämnt ska arbetet alltid börja på den lägsta punkten. Den understa plattan kan då antingen kilas eller sågas till så att den passar mot underlaget. De övriga plattorna i sidled sågas till så att de får exakt samma totalhöjd som den första.

Multiplattorna limmas samman med ett cementbaserat speciallim som läggs på med tandspackel, eller som en limskopa som finns i flera storlekar, beroende på plattans tjocklek. Innan du lägger på limmet måste plattorna fuktas så att de inte suger ur all fukt ur limmet som då härdar alltför fort. Alltför snabb härdning medför att limmet så småningom släpper.

När de nedersta plattorna i konstruktionen har justerats och står rätt limmas de fast i både golv och vägg. Därefter kan du fortsätta ”stapla” plattor med lim emellan, och för varje skikt kontrollerar du höjden. Efter vartannat skikt bör plattorna fästas i väggen med fjädrande eller stumma beslag, beroende på underlaget.

Du kan måla, tapetsera, sätta glasfiberväv eller kakel direkt på plattorna

Dessförinnan ska alla skarvar slipas med ett grovt slippapper så du får en yta som du kan sätta kakel direkt på. Om du väljer väv eller färg måste du först fullspackla hela ytan och sedan finslipa den med slippapper korn 120. Alla hörn och kanter bör rundas för att undvika framtida skador.

1. Placera badkaret där det ska stå och justera sedan badkarsfötterna i höjdled så att ovankant är vågrät.

2. Bänken byggs upp av 10 cm tjocka multiplattor som knackas på plats i speciallimmet med hjälp av en gummihammare.

3. Multiplattorna framför badkaret dras in så långt under karet att granitplattorna hamnar kant i kant med badkaret.

När du är klar med arbetet kan du putsa, måla, sätta tapet eller fästa väv på den, men först måste givitvis alla skarvar vara släta.

Tillverka en slipkloss med grovt slippapper så går jobbet fort. Och sist men inte minst – när du är färdig med behandlingen ska du vara mycket noga med att foga så att alla kanter in mot vägg och golv blir hundra procent vattentäta.